چیلر بخار یک اثره

شروع پروژه

رضایت مشتریان

جوایز سالانه

محصولات

چیلر بخار یک اثره

چیلرهای بخار تک اثره با راندمان بالا با ظرفیت های زیر قابل تولید میباشند:

  • zاز 350KW الی 6000KW تک اثره، قابلیت کارکرد با بخار ورودی فشار0.5bar(g) الی 3.5bar(g)
  • z (0.8 در حالت کم بار) cop تا 0.78 در تک اثره
  • zکمترین مصرف آب (کندانسور)
  • zقابلیت تولید آب سرد تا دمای صفر درجه سانتیگراد
دانلود کاتالوگ