چیلرهای مالتی انرژی

محصولات

چیلرهای مالتی انرژی

  • zاین چیلرها قابلیت ورود مستقیم حرارت دود و یا سوخت های چندگانه نظیر گاز و گازوئیل و ... و حتی آبگرم بصورت همزمان را دارا میباشند.
  • zدر این چیلرها مصرف گاز یا گازوئیل بصورت سوخت تکمیلی بوده و در اولویت اول از حرارت های اتلافی جهت تامین انرژی استفاده میشود و جبران کمبود حرارت ورودی از طریق گاز و یا گازوئیل انجام خواهد شد
  • z چیلر در ظرفیت های 140kw تا 14000kw تولید میشوند.
  • zC.O.P. بالاتر از 1.4
  • zقابلیت ورودی انرژی های مختلف
  • zدارای مشعل یک پارچه
  • zبازده بالاتر در حالت کم باری
دانلود کاتالوگ

شروع پروژه

رضایت مشتریان

جوایز سالانه