چیلرهای شعله مستقیم

محصولات

چیلرهای شعله مستقیم

  • z( C.O.P.=1.2 IPLV=1.35)
  • zقابلیت تطابق با سوخت های مختلف
  • zدارای مشعل یک پارچه
  • zبازده بالاتر در حالت کم باری
دانلود کاتالوگ

شروع پروژه

رضایت مشتریان

جوایز سالانه