چیلر بخار دو اثره

شروع پروژه

رضایت مشتریان

جوایز سالانه

محصولات

چیلر بخار دو اثره

چیلرهای بخار دو اثره با راندمان بالا با ظرفیت های زیر قابل تولید میباشند:

  • zاز 200kw الی 12000kw دو اثره- قابلیت کارکرد با بخار ورودی با فشار4bar(g) الی ماگزیمم 10bar(g)
  • z (1.46 در حالت کم بار) cop تا 1.46 در دو اثره
  • zکمترین مصرف آب (کندانسور)
  • zقابلیت تولید آب سرد تا دمای صفر درجه سانتیگراد
دانلود کاتالوگ